Norwegian Furniture Group AS – Savo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontorstoler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norwegian Furniture Group AS (org.nr. 991315306), oppkjøp av Savo AS (org.nr. 848385492)