Norwegian Property ASA – Drammensveien 149 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norwegian Property ASA (org.nr. 988 622 036), oppkjøp av Drammensveien 149 AS (org.nr. 988 720 062).Meldt til Konkurransetilsynet