Norwegian Property ASA – Ibsenkvartalet Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norwegian Property ASA (org.nr. 988 622 036), oppkjøp av Ibsenkvartalet Eiendom AS (org.nr. 987 988 142).Meldt til Konkurransetilsynet