Norwegian Property ASA – Tre eiendomsselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norwegian Property ASA (org.nr. 988 622 036), oppkjøp av Industrifinans Næringseiendom ASA (org.nr. 979 292 473), Nydalsveien 15-17 AS (org.nr. 990 589 763) og Sandakerveien 130 Eiendom AS (org.nr. 890 589 812).Meldt til Konkurransetilsynet