Notabene Center AS – Ingvald Dahle AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bok, papir, kontorrekvisita og gaver

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Notabene Center AS (org.nr. 958834233), kjøp av samlede virksomhet av Ingvald Dahle AS (org.nr. 911114194)