Nova Sea AS – Skjelbulaks AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: havbruk og fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nova Sea AS (org.nr. 961 056 268), oppkjøp av Skjelbulaks AS (org.nr. 964 538 883)