NovCo Holding II A/S – York Novenco ApS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for møbler og gulv, samt ventilasjon og brannslukkingsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NovCo Holding II A/S (dansk CVR-nr. 29-32-04-97), kjøp av samtlige askjer i York Novenco ApS (dansk CVR-nr. 16-92-66-47).Meldt til Konkurransetilsynet