Nowo Norway AS – Løkken Trading AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kjøkkenredskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nowo Norway AS (org.nr. 990 246 882), oppkjøp av Løkken Trading AS (org.nr. 955 510 275).Meldt til Konkurransetilsynet