Npro Holding AS – Hasle Linje Bygg 01 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsforvaltning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Npro Holding AS (org.nr. 990298211) erverver 100 % av aksjene i Hasle Linje Bygg 01 AS (org.nr. 913995554)