Npro Holding AS – Snarøyveien 30 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Npro Holding AS (org.nr. 990 298 211) erverver 100 % av aksjene i Snarøyveien 30 AS (org.nr. 980 743 233)