Nr1 Trykk AS – Adressa Trykk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Medier. Trykkerier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Opprettelse av fellesforetak eiet av Nr1 Trykk AS (org.nr. 939572058) og Adressa Trykk AS (org.nr. 980281558)