NRC Group ASA – Norsk Saneringsservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rivning, miljøsanering og tilhørende grunnarbeider

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.08.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NRC Group ASA (org.nr. 910686909) erverver 100% av aksjene i NSS Holding AS (org.nr. 919061278)