NRC Group ASA – Gunnar Knutsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Massetransport innen bygg- og anleggsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NRC Group ASA (org.nr. 910 686 909) erverver 100% av aksjene i Gunnar Knutsen AS (org.nr. 991 688 056)