NRK Aktivum AS / Norsk rikskringkasting AS / TV 2 Gruppen AS – RiksTV AS / Norges Televisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: TV - rettighetsmarked, grossistmarked, distribusjonsmarked og reklamemarked i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NRK Aktivum AS (org.nr. 978 650 759) og TV 2 Gruppen AS (org.nr. 962 925 634) kjøper hver 1/6 av aksjene i RiksTV AS (org.nr. 889 099 682). Norsk rikskringkasting AS (org.nr. 976 390 512) og TV 2 Gruppen AS (org.nr. 962 925 634) kjøper hver 1/6 av aksjene i Norges Televisjon AS (org.nr. 984 358 059)