NRP Realkapital AS – Domstein Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NRP Realkapital AS (org. nr. 989760106) erverver enekontroll i Domstein Eiendom AS (org. nr. 891140002)