NSB AS – CargoNet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Godstransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NSB AS (org.nr. 984661177) erverver enekontroll over CargoNet AS (org. nr. 983606598)