NTS ASA – Midt-Norsk Havbruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.04.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NTS ASA (org.nr. 814520242) erverver samtlige aksjer i Midt-Norsk Havbruk AS (org.nr. 963867212)