NVS AS – Elajo Installasjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroinstallatør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NVS AS (org. nr. 965808752) kjøper 100 % av aksjene i Elajo Installasjon AS (org. nr. 971007117)