NVS AS – Spitsbergen VVS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rørleggervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NVS AS (org. nr. 965808752) erverver 100 % av aksjene i Spitsbergen VVS AS (org. nr. 970894977)