NVS AS – Steinar Holbæk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

(Org.nr. 965808752) NVS AS kjøper (org.nr. 971592362) Steinar Holbæk AS