NVS AS – Unireg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS-arbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NVS AS (org. nr. 965808752) erverver 100 % av aksjene i Unireg AS (org. nr. 975816052)