OPF Eiendom Holding AS – Herøya Industripark AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie og utvikling av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OPF Eiendom Holding AS (org.nr. 895215872) erverver 100 % av aksjene i  Herøya Industripark AS ( org.nr. 998509300)