Noma Holding AS – 4SERVICE Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kantine

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

 Noma Holding AS (org.nr. 916271344 erverver 100 % av aksjene i – 4SERVICE Gruppen AS (org.nr. 897392232