Nyland Maritime AS – NLI Nyland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av deler til skipsmotorer nasjonalt og internasjonalt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nyland Maritine AS (org.nr. 951 021 423) (eid av Goltens Oslo AS, org.nr. 910 323 687), kjøp av innmaten til den maritime salgsavdelingen i NLI Nyland AS (org.nr. 886 798 652).Meldt til Konkurransetilsynet