Nylander & Partners AS – Fokus Krogsveen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsmeglervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nylander & Partners AS (org. nr. 990732809) overtar virksomheten i Fokus Krogsveen AS (org. nr. 950007613)