Nysel 1 AS – Bryne Mekanikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for mekanisk industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nysel 1 AS (org.nr. 989 369 628), oppkjøp av Bryne Mekanikk AS (org.nr. 838 450 962).Meldt til Konkurransetilsynet