Ø.M.Fjeld AS – Wito AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ø. M. Fjeld AS (org.nr. 911669668) kjøper aksjer i Wito AS (org.nr. 884587832)