Oaktree Capital Group LLC – OSM Maritime Group Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tjenester for skipsindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Oaktree Capital Group, LLC (org.nr. 4334260 California) erverver 49 % av aksjene i OSM Maritime Group Limited (org.nr. HE 323709 Kypros)