ØB Group AS – AS Betongvarer

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betongvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

ØB Group AS (org.nr. 925 733 407) erverver enekontroll over AS Betongvarer (org.nr. 910 564 730)