OBOS BBL – BWG Homes ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling og salg av boliger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OBOS BBL (org.nr. 937052766), kjøp av aksjer i BWG Homes ASA (org.nr. 988737798)