OBOS BBL – StorBergen Boligbyggelag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Boligforvaltning, utvikling og salg av boliger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OBOS BBL (org.nr. 937052766) og StorBergen Boligbyggelag (org.nr. 933045757) fusjonerer