OBOS BBL – Ulven AS/Fabritius Eiendomsdrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling og eiendomsdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OBOS BBL (org.nr. 937052766) erverver 100% av aksjene i Ulven AS (org.nr. 989146726) og Fabritius Eiendomsdrift AS (org.nr. 940055652)