OBOS Nye Hjem AS – Lodalen Utvikling DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

OBOS Nye Hjem AS (org.nr. 935 283 280), oppkjøp av Lodalen Utvikling DA (org.nr. 989 255 320).Meldt til Konkurransetilsynet