OBOS Nye Hjem AS/Eiendsomsspar AS – Økernveien 115 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OBOS Nye Hjem AS (orgn.nr. 935 283 280) / Eiendsomsspar AS (org.nr. 932 064 308) erverver felleskontroll over Økernveien 115 AS