Obos Prosjekt AS – Stema Rådgivning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivende ingeniørselskap, tjenester innenfor prosjektadministrasjon og taksering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.08.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Obos Prosjekt AS (org.nr 931 536 532) kjøper 60 % av aksjene i Stema Rådgivning AS (org.nr 983 794 971)