OC Industrier AS – Relacom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teletekniske intrastrukturtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OC Industrier AS (org.nr. 996 872 017) overtar varig og bestemmende kontroll over Relacom AS (org.nr. 987 210 001)