OC Industrier AS – Sønnico AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektoentreprenør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OC Industrier AS (org.nr. 996 872 017) erverver 100 % av aksjene i Sønnico AS (org.nr. 996 669 173)