Oceaneering AS – Fossura AS / GTO Subsea AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av utstyr for industri og offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oceaneering AS (org. nr. 932925753) kjøper Fossura AS (org. nr. 980666204) og GTO Subsea AS (org. nr. 984029659)