Oceaneering AS – Ifokus Engineering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske tjenester til oljeindustrien og undervannsarbeid generelt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oceaneering AS (org.nr. 932925753) oppkjøp av Ifokus Engineering AS (org.nr 882560562)