Oceaneering AS – Mechanica AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og tjenester til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oceaneering AS (org.nr. 932925753), foretakssammenslutning med Mechanica AS (org.nr. 985688168)