Octopus Bidco AS – Ocean Yield ASA / OY Holding LR2 Ltd.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie og leasing av sjøtransportmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.09.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Octopus Bidco AS (org.nr. 927 459 175) erverver enekontroll over Ocean Yield ASA (org.nr. 991 844 562) og OY Holding LR2 Ltd. (org.nr. C95686 Malta)