Odelav 4 Holding AS – Aditro Logistics AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport- og lagertjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Odelav 4 Holding AS (org. nr. 556893-0274, Sverige) erverver samtlige aksjer i Aditro Logistics AB (org. nr. 556623-1352, Sverige)