Odim ASA – ABAS Crane AS / Aker Brattvaag Winch AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teknologiløsninger til oljeservice- og forsvarsindustrien. Kraner og løfteutstyr for offshore-, fiske- og handelsfartøyer. Vinsjer med tilhørende kontrollsystemer til offshore- og fiskefartøyer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Odim ASA (org.nr. 868251662), oppkjøp av ABAS Crane AS (org.nr. 884086442) og Aker Brattvaag Winch AS (org.nr. 990633460)