Odim ASA – Hydrakraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: offshore-supply og -seismikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Odim ASA (org.nr. 868 251 662), oppkjøp av Hydrakraft AS (org.nr. 941 108 385).Meldt til Konkurransetilsynet