Odim ASA – OHI AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: offshore-markedet og eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Odim ASA (org.nr. 868 251 662), oppkjøp av OHI AS (org.nr. 926 739 166).Meldt til Konkurransetilsynet