Office Center AS – Aage M AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av kontorrekvisita, kontormøbler og kontormaskiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Office Center AS (org. nr. 963130740) fusjonerer med Aage M AS (org. nr. 974332329)