Øie AS – Bo Klokt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte marked er leveranse av ferdighus

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Øie AS (org.nr. 961 314 941), kjøp av 60 prosent av aksjene i Bo Klokt AS (org.nr. 985 196 044).Meldt til Konkurransetilsynet