OilCamp Holding AS – OilCamp AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kommunikasjonssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

OilCamp Holding AS (org.nr. 989 628 550), oppkjøp av OilCamp AS (org.nr. 982 025 028).Meldt til Konkurransetilsynet