OJFN AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

OJFN AS (org.nr. 988 312 207), oppkjøp av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Hånni.Meldt til Konkurransetilsynet