OKM Holding AS ( Startup 372 08 AS ) – Pharmaq AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskevaksiner / -medisiner. Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

OKM Holding AS (endret navn fra Startup 372 08 AS, org. nr. 992683422), oppkjøp av Pharmaq AS (org.nr. 886953402)